Billedskoleundersøgelse

Billedskoleundersøgelse

Der er nu næsten gået 5 år siden vi gennemførte den sidste billedskoleundersøgelse og kortlægning af billedskolerne. Der for har vi igen brug for oplysninger om billedskolernes vilkår og aktiviteter. Med et øget fokus på billedkunst for børn og unge – senest med oprettelse af projektet Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst – er det […]

Landskonference 2014

Landskonference 2014

Sæt X i kalenderen: Landskonference i Børn, Kunst og Billeder 2014 foregår d. 7. – 9. november på Severin Kursuscenter i Middelfart. Tema: Sten, sans, papir – om kunst, leg og materialitet. Program udkommer i juni – umiddelbart før skolernes sommerferie.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling: Mandag 26. maj kl. 15.00 – 16.00 (i forlængelse af billedskoledagen) Dagsorden: Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Med etablering af det 3-årige projekt ”Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst” indgår mange af BKB’s arbejdsopgaver i Kompetencecentret. Det betyder, at bestyrelsens rolle fremover bliver mere overordnet, […]

Billedskoledag 2014

Billedskoledag 2014

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder inviterer til landsdækkende billedskoledag 2014 Idéudvikling – Billedskolerne efter skolereformen Mandag 26. maj 2014 kl. 10.30 – 15.30 Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 8B, 2300 København S Årets billedskoledag vil igen i år fungere som et netværksmøde med udveksling af erfaringer billedskolerne imellem. På dagen vil vi idéudvikle og undersøge den nye […]

Nyt center skal styrke billedkunst for børn og unge

Nyt center skal styrke billedkunst for børn og unge

Med én stemme: Hele billedkunstens fødekæde er repræsenteret i ledelsen af Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst. ”Vi er venner i billedkunsten og samles for at løfte området på en konstruktiv måde,” siger Karen Marie Demuth, koordinator for det nye center, der nu tager fat på opgaverne. Billedkunst for børn og unge får for første […]

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev udkommer i februar (deadline 6. januar).

Ord i øjet – visuel poesi

Ord i øjet – visuel poesi

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder udvikler hen over efteråret 2013 og foråret 2014 projektet Ord i øjet – visuel poesi. Projektet består af tre dele: lokale projekter i skoler og billedskoler, landskonferencen ”Ord i øjet – visuel poesi” og en bogstavjagt som skal resultere i udgivelse af en plakat i 2014 med et nyt alfabet […]

CATCH14 – Junior Biennale

CATCH14 – Junior Biennale

Har du en kunstner i blodet? Ønsker du at prøve kræfter med din interesse på et professionelt plan? Har du lyst til at dyrke dit talent og udvikle dine kreative evner i tæt samarbejde med professionelle kunstnere og andre unge over en uges workshop? Og har du lyst til at få dine kunstprojekter udstillet på […]

Opdatering af billedskoleliste

Opdatering af billedskoleliste

Da der den seneste tid har været mange ændringer mht. til kontaktpersoner og adresser i billedskolerne, opfordrer vi til at sende disse ændringer ind til info@bornkunstogbilleder.dk så vi kan præsentere en mere aktuel liste med de rigtige oplysninger.

3,3 mio. kr. til billedkunst til børn

3,3 mio. kr. til billedkunst til børn

Statens Kunstråd har netop øremærket 3,3 mio. kr. til at udvikle nye metoder, der giver alle børn og unge i Danmark mulighed for flere og bedre møder med billedkunsten. Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder kommer til at stå for indsatsen, i samarbejde med andre billedkunstaktører. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg ønsker at styrke børn og unges muligheder […]

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates