Billedskoledag 2010

Afholdt mandag den 31. maj 2010 i Kunststyrelsens lokaler i København.

Download invitationen

Fra Børn, Kunst og Billeders medlemmer er der gennem længere udtrykt et stort ønske om udveksling af erfaringer billedskolerne imellem. Derfor blev Billedskoledagen 2010 afviklet som et netværksmøde med små oplæg fra billedskolerne i Herning, Tvillingehallen/København og Horsens efterfulgt af deltagerdiskussioner.

Emnet for dagen var ”Hvordan sikres kvaliteten i billedskolerne?”

Kit Kjærbye fra BKF (Billedkunstnernes Forbund) var inviteret til at deltage.

Programmet for dagen var således:
Kl. 10.30 Velkomst og kaffe
Kl. 10.45 Billedskoleoplæg og diskussioner
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Billedskoleoplæg og diskussioner
Kl. 15.00 Opsamling med henblik på samarbejde med BKF
Kl. 15.30 Tak for i dag

Læs referater fra oplæg og diskussioner

Siden er senest opdateret d. 14. september 2010 kl. 13.35