Referater fra oplæg og diskussioner

Diskussionsoplæg – ved Eva Ring, Billedskolen i Tvillingehallerne, København

 • Hvordan skaber billedskolerne rum for udvikling af elevernes kreativitet og egne ideer?
  (Refleksioner i feltet mellem den stillede opgave og elevernes egne eksperimenter og ideer).
 • Hvordan kan man tilrettelægge den frie/åbne del af undervisningen, hvor der lyttes til eleverne og gives plads til at afprøve elevernes egne ideer og eksperimenter?
 • Giv eksempler på, hvordan eleverne egenkultur får plads og bliver synlig i jeres undervisning?
 • Hvad har I hver især hæftet jer ved/hørt, som har inspireret jer eller givet jer lyst til at undersøge noget i jeres undervisning fremover?

Om skolens udadvendte aktiviteter – oplæg ved Lisbeth Hauge, Herning Billedskole

Referat af Lise Munk

I Herning Billedskole underviser 17 lærere billedskolehold for børn og voksne samt familiehold. Der er elever fra fire til firs år. Skolen vil gerne deltage i byens aktiviteter og bliver ofte inddraget.

Hernings målsætning: Vi skal øve os rigtig meget i Herning.

Med en hær af mørkemænd markerede billed- og folkeskolerne i Tarm og Ringkøbing den officielle afslutning af kulturfestivalen “Mørket”, som en kommentar til det ”mørke vestjyske bagland” – et kultursamarbejde i Midt-Vest, det gamle Ringkøbing Amt. Festivalen blev afholdt i det sene efterår 2009. Alle deltagere fik som udgangspunkt en pind på 1,8 meter, som blev bearbejdet. Det resulterede i 864 mørkemænd, som blev opstillet ved Else Alfelt og Carl Henning Pedersen Museet. Det giver en stor oplevelse at være med til noget stort og fælles, også selv om ikke alle skoler har haft de samme betingelser og materialer. Kulturfestivalen ”Mørket” afsluttedes med en ceremoni i Angligården i Herning med taler, ild, korsang, kunst, musik og optrin.

Billedskolen i Herning søger penge til deres projekter. Det forudsætter, at kvaliteten skal være i orden, så tilskudsgiverne er trygge. Skolen vil gerne have ejerskab i alt, hvad der kommer til Herning, men deltager ikke i alle boksekampe og hundeudstillinger. Til gengæld var Bruce Springsteen-koncerten i Herning ok. Under temaet ”Tryk på” malede børnene musikmotiver på sort karton. Herefter blev motiverne overført og trykt på bannere, som blev hængt op hele vejen rundt om hallerne.

”Med andre øjne” er titlen på en bog om Hernings firmaer. Professionelle fotografer fotograferede virksomheden i utraditionelle vinkler, børnene lavede billeder af virksomhederne. Billedskolen fik et tilskud på 7.000 kr., og bogen gav et overskud på 50.000 kr. til et velgørende formål. En win-win situation. Bogudgivelsen blev fejret i Messecenter Herning, hvor alle elever og firmaer mødtes. Her var meget at tale om. Af andre godgørende aktiviteter var en maledag til støtte for børn og unge i voldsramte familier. Som trækplaster deltog bl.a. Gitte Hornshøj og Anne Mette Rasmussen. Det er dog vigtigt, at det er seriøse projekter og ikke bare ”kendispjat”, så betingelsen var, at alle deltog i tre timer, hvor 54 børn og voksne arbejdede sammen med kunstnere og kendisser. Der er foreløbig budt 100.000 kr. på resultaterne.

Lisbeth Hauge fortalte desuden om en række samarbejdsprojekter med kirkerne, hvor skoleklasser og konfirmander har arbejdet med altertavler, nadverbilleder mm. Billedskolen har også været involveret i et stort kommunalt projekt, hvor 82 8. klasseselever fra Frankrig, Tyskland, Cypern, Tyrkiet, Finland, Danmark arbejdede sammen en uge. Det kunne knibe med sproget, men når man malede sammen, skete der noget. Børnene tegnede konturer af hinanden i fuld størrelse, og fladerne blev fyldt ud med stærke farver.

Herning Billedskole fyldte 20 år i år. Og da skolen af princip kun tillader taler på max. tre minutter, besluttede man sig i stedet for at give gaver til byen i form af små overraskelser i byen. Da Teamteatret f.eks. blev 40 år, stillede Billedskolen kæmpe pakker op i byrummet og bandt sløjfer om træerne. Der har været store kageborde, sko med historier ophængt i træer, og børnene har malet på kloakdækslerne. Et projekt, der kostede en del diplomati, før tilladelsen gik igennem. Men som ofte drejer det sig om at tale med de rette folk. Når man bevæger sig ud i byrummet, skriver aviserne gerne om det.

Det er dog ikke alle projekter, der lykkes. I forbindelse med fødselsdagsfejringen udstillede Billedskolen en række hunde på Herning Banegård. De blev desværre smadret og stjålet. Og børnene græd. Men det gav masser af respons de to dage, det varede.

Billedskolen gør også meget ud af at finde særlige udstillingssteder rundt i byen. I år udstillede billedskolen f.eks. i et nedlagt elværk.

Diskussionsoplæg – ved Lisbeth Hauge, Herning Billedskole

 • Hvem vil vi som billedskole gerne have som samarbejdspartner?
 • Hvorfor?
 • Og hvordan skaffer vi dem?

Kamp til stregen – oplæg ved Jannick Broz, Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum

Referat af Karen Nieman

Jannick Broz startede sit oplæg med et spørgsmål: Kan man sammenligne tegneøvelser med atletikdisciplin?

Det viste sig snart, at det mener Jannick, at man kan. Det handler om at træne og forstå de mest elementære færdigheder. Hvis ikke man magter dem, er man ikke i stand til at skabe et interessant kunstnerisk udtryk.

Ligeledes mener han, at en undervisning kun kan blive så god, som det underviseren formår at give eleverne. Der hvor underviseren lægger sit fokus, der lærer eleverne.

”Hvor engagerede kan børn blive?” var hans næste spørgsmål. ”Hvad forventer underviseren af sine elever?” Siger han/hun ukritisk: ”Nej.. hvor er det flot” eller giver underviseren sin ærlige mening til kende og guider eleven videre i sin udvikling ind i et kunstsprog. Det er vigtigt, at forvente noget af sine elever og motivere dem til at udvikle sig. Tegnefestivalen var f.eks. en gulerod / et mål til at engagere eleverne.

Det er vigtigt at komme ud og prøve noget. Har man ingen erfaringer at bygge på, så kan man ingenting. Jannick tror på, at man er et produkt af sine erfaringer. Får eleverne ingen grundtræning, bliver deres erfaringsgrundlag for snævert.
At tegne skal være ligeså automatiseret og indgroet som at sætte sig op på sin cykel og cykle. Hvis ikke man øver sig, bliver man ikke god.

Kunst skal have en historie. Man skal turde provokere, før det man laver bliver spændende. En pæn og nydelig tegning er sjældent spændende. Ligeledes skal der skitseres og reflekteres, førend kunsten skal udføres. Hvis man har et teknisk niveau, bliver ens udtryk meget bedre. Af samme grund kan man først efter 3 år på Horsens billedskole, få lov til at gå på et videregående hold…. og her må man lave alt, hvad man har lyst til, for her har man igennem de 3 år opnået et teknisk niveau og erfaringsgrundlag, som man kan trække på, når man arbejder med kunstnerisk udtryk.

Diskussionsoplæg – ved Jannick Broz, Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum

 • Hvor stor en procentdel af jeres/din undervisning er direkte tekniske øvelser i specielle grundfærdigheder indenfor kunst og design?
 • Hvor lidt skal man minimum øve sig for at blive god til noget, og hvordan skal man egentlig øve sig, når det gælder kunst og designprocessen?
Siden er senest opdateret d. 14. september 2010 kl. 12.54