Fagligt Forum

Landsforeningen var i 2001 medinitiativtager til etablering af “Fagligt Forum for Børnekultur”, der er et netværk af organisationer, der arbejder på tværs af kunstarterne for at give børnekulturen en højere prioritet i den samlede kulturpolitik og for at sikre, at børn fortsat kan møde den professionelle kunst i deres hverdag.
Fagligt Forum for Børnekultur består af:

Teatercentrum
Levende Musik i Skolen (LMS)
Dansk IBBY
Dansk ASSITEJ
Dans i Uddannelse

samt Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

Læs nærmere på Fagligt Forum for Børnekulturs hjemmeside

Siden er senest opdateret d. 16. oktober 2011 kl. 16.34