2005

Kunst, rum og arkitektur

Musisk Center / Askov Højskole
28. – 30. oktober 2005

Program

Fredag d. 28.10.05.

kl. 12.30 ankomst og kaffe
kl. 13.00 åbning og velkomst
kl. 13.15 Verdens boliger, v. arkitekt og forfatter Jes Vagnby
kl. 14.15 Boase – vision for fremtidens bolig. Nye bud på bæredygtighed og tilgængelighed.
v. arkitekt Mikala Holme Samsøe.
kl. 15.15 kaffe + arkitektorium
kl. 18.00 middag
kl. 19.30 generalforsamling Børn, Kunst og Billeder
kl. 21.30 aftenarrangement

Lørdag d. 29.10.05.
kl. 9.00 kulturindslag
kl. 9.30 Børn, kunst og uderum, v. konsulent og forfatter Henrik Vilsbøl
kl. 10.30 Iscenesatte rum. v. billedkunstner, scenograf, m.m. Kirsten Dehlholm.
kl. 12.00 frokost
kl. 13.30 Børn skaber rum. v. arkitekt Pihla Meskanen, Arkki Arkitekturskole for børn, Helsinki (foredraget er på engelsk).
kl. 14.30 workshops + kaffe
kl. 18.00 middag
kl. 20.00 aftenarrangement
Søndag d. 30.10.05

kl. 9.00 kulturindslag
kl. 9.30 Virus i systemet – kunst som parallel mulighed. v. billedkunstner Kerstin Bergendal
kl. 10.30 Kunst, rum og arkitektur, v. professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole
kl. 11.30 afrunding v. Børn, Kunst og Billeder
kl. 12.00 farvel og på gensyn

Konferencetemaet

Kunst, arkitektur og design synes i disse år at nærme sig hinanden mere og mere. Mange kunstnere rykker ind i et nyt grænseland med nye udtryksformer og udvider deres arbejdsfelt til også at omfatte arkitektoniske og designmæssige discipliner. I landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har vi længe været optaget af forholdet mellem kunst, rum og arkitektur. Vi har til årets landskonference inviteret en række fagfolk til at belyse forskellige sider af temaet, teoretisk såvel som praktisk. Alle bor og færdes vi dagligt i forskellige slags rum og bygninger, og disse rums funktion og udformning har stor betydning for vores velbefindende. Vi påvirkes af lys, lyde, farver, erindringer og stemninger. Alle bygger, konstruerer og iscenesætter vi rum, hvad enten vi som små bygger huler under bordet, scenarier i børneværelset eller som voksne bygger og indretter huse og rum ude og inde. Og hvad enten vi bor i arabiske huse, i mongolske telte eller i afrikanske hytter. De sidste par år har vi arbejdet på at samle dokumentation og viden om børn og arkitektur og søgt inspiration til, hvordan man i højere grad kan inddrage børn i arkitekturprojekter som aktive deltagere i opbygningen og undersøgelse af rum både ude og inde.

Siden er senest opdateret d. 12. august 2019 kl. 11.32