2007

Kunst, rum og skulptur

2. – 4. NOVEMBER 2007 PÅ BRANDBJERG HØJSKOLE

Program

Fredag d. 2.11.07.

kl. 12.30 ankomst og kaffe
kl. 13.00 åbning og velkomst
kl. 13.15 Det udvidede skulpturbegreb, v. Lise Skytte Jakobsen, Mag.art. i kunsthistorie
kl. 14.15 Deltagende skulpturer, v. Marit Benthe Norheim, billedkunstner
kl. 15.15 kaffe + skulpturforum
kl. 18.00 middag
k l. 19.30 generalforsamling Børn, Kunst og Billeder
kl. 21.30 aftenarrangement

Lørdag d. 3.11.07.

kl. 9.00 kulturindslag
kl. 9.30 Rum og fortælling – om installationskunst og egne værker v. Frans Jakobi, billedkunstner
kl. 10.30 pause
kl. 11.00 Skulptur i rum – skulptur i byen, v. Elisabeth Toubro, billedhugger
kl. 12.00 frokost
kl. 13.15 Krydsfelter mellem arkitektur, rum og skulptur, v. Jesper Rasmussen, billedkunstner
kl. 14.15 kaffe og workshops
kl. 18.00 middag
kl. 20.00 aftenarrangement

Søndag d. 4.11.07

kl. 9.00 kulturindslag
kl. 9.30 Landart på Lolland, v. Kis Nellemann, billedkunstner og kunstnerisk koordinator
kl. 10.30 Kunstens synlighed og eksistens
kl. 11.30 afrunding v. Børn, Kunst og Billeder
kl. 12.00 farvel og på gensyn

Konferencetemaet

I forlængelse af de sidste års konferencer ”Kunst, rum og arkitektur” og ”Kunst, rum og design” vil vi igen i år sætte årets tema ind i en bredere sammenhæng ”Kunst, rum og skulptur”. På den måde kommer temaerne i naturlig forlængelse af hinanden, idet vi hele tiden oplever krydsfelterne mellem de enkelte områder og udvidelse af områderne ved at relatere dem til rum. I forbindelse med arkitekturtemaet oplevede vi, hvordan bygninger ofte optræder som skulpturer og i temaet om design oplevede vi ligeledes, at funktionen af ting i mange tilfælde blev nedtonet til fordel for det æstetiske, og at tingene således optrådte mere som skulpturer end som brugsting.

I nyere artikler og bøger hævdes det, at skulpturen gennem lang tid har været en forsømt genre, (der siden Willy Ørskovs systematiske skulpturrefleksioner og teorier, der i øvrigt stadig er basis for undervisning i og om skulpturer, ikke rigtigt har fået et modspil). Mikkel Bogh stiller i sin artikel ”Billedets fysik – Ørskov, tegnene og rummet” spørgsmålet ”Måske er den på samme tid for banal, for tung og for kompleks?”

Denne udfordring vover vi at tage op og vil på forskellig vis prøve at afdække et lille hjørne af det store komplekse tema.

Ligesom ”det tredimensionelle billede”, skulpturen, konkret kan ses fra mange synsvinkler, kan den også anskues fra mange teoretiske og historiske synsvinkler, og vi vil sædvanen tro prøve at præsentere temaet både i bredden og i dybden.

På konferencen vil vi sætte både den ”gamle” og den ”nye” forståelse af skulpturbegrebet på programmet – og til debat.

Overordnet vil vi tage afsæt i den historiske udvikling af skulpturen, af materialerne og af udtrykket, som vi vil supplere med nyere opfattelser af skulpturen som vi f. eks. kan se dem i objektkunst, lydkunst, assemblage/skrotkunst, installationer og landart.

En anden aktuel synsvinkel handler om skulpturens stedfæstelse og om arkitekturen som skulpturens hjemsted. Netop i disse år er der til tider en hed debat om skulpturens placering og rolle i byrum og landskaber. Mange hævder, at det offentlige rum ”plastres til” af alt for mange skulpturer og i alt for ringe kvalitet og bidrager dermed til byernes ”visuelle støj”.

Ud over den teoretiske og kunstpolitiske tilgang til temaet vil vi naturligvis også perspektivere og supplere med praksiseksempler om skulpturen som stof, form og billede og forsøge at belyse processen fra det todimensionelle til det tredimensionelle billede – fra billedkunst til rumkunst.

Endelig vil deltagerne selv inddrages i øvelser og undersøgelser i workshops.

Siden er senest opdateret d. 12. august 2019 kl. 11.32