2004: Billedskoleseminar

Billedskoler i Danmark – stadig på vej

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder gennemførte i 2002 en landsdækkende undersøgelse, hvis resultater blev præsenteret og diskuteret på et billedskoleseminar på Statens Museum for Kunst og senere blev publiceret i rapporten ”Hvor skal vi hen nu?”.

Siden da har vi fortsat bestræbelserne på at forbedre og synliggøre billedskolernes arbejde og arbejdsvilkår. På landsforeningens seneste landskonference var billedskolernes situation til debat i en cafediskussion. Her blev også drøftet billedskolernes rolle og placering i en samlet kulturskole. De mange tilbagemeldinger, vi fik og siden har fået, har været et godt redskab for foreningen til det videre arbejde. Med fremsættelsen af beslutningsforslag om kulturskoler i Folketinget i februar måned, den nye kulturpolitiske struktur med etablering af Kunstrådet og Netværket for Børnekultur, peger meget nu på et behov for igen at invitere til billedskoleseminar.

Børn, Kunst og Billeder har gennem årene haft et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, og vi har derfor inviteret Norsk Kulturskoleråd, der med en fælles lovgivning, en samlet over-ordnet organisation og en fælles rammeplan, blandt andet kan berette om det organisatoriske samarbejde mellem kunstarterne og om Kulturskolerådets udviklingsafdeling.

Børn, Kunst og Billeder vil afslutningsvis præsentere et par af de landsdækkende projekter, der er under planlægning.

Tirsdag den 1. juni 2004 kl. 10.30 – 16.00

Program

Kl. 10.30 Velkomst og åbning
Kl. 10.45 Orientering om beslutningsforslag om kulturskoler, fremsat i Folketinget i februar 04.
Kl. 11.30 Billedkunsten og Kunstrådet
Kl. 12.15 Frokost
Kl. 13.15 Visuel kunst i Norges kulturskoler,
v. Fabiola Charry, Norsk Kulturskoleråd
Kl. 14.15 Debatoplæg – udgangspunkt i landskonferencens cafedebat
Kl. 15.30 Præsentation af landsdækkende projekter, v. Børn, Kunst og Billeder
Kl. 16.00 Tak for i dag

Siden er senest opdateret d. 10. januar 2010 kl. 11.19