Litteraturliste

Litteratur, film mv.

(Karen Marie Demuth, 2005 – opdateret 2009)
– udvalgt inspirationsmateriale om Børn, Rum og Arkitektur

Da der findes mængder af inspirationsmateriale på arkitekturområdet, er nedenstående liste et udvalg med udgangspunkt i landsforeningens primære arbejdsområde: billedkunst. Det er desuden et forsøg på at gøre det lidt lettere at finde rundt i de mange tilgange, man kan have til børn og arkitektur.

Send gerne forslag til tilføjelser til litteraturlisten.

 1. For børn og voksne
 2. Billedbøger for børn
 3. Arkitektur og børn
 4. Byggeri for børn
 5. Uderum.  Byvandringer, pladser, skulpturer, legepladser
 6. Arkitektur – fagbøger til inspiration
 7. Rapporter, kataloger, kompendier, mv.
 8. Artikler
 9. Tidsskrifter
 10. Film, videoer
 11. Netværk, foreninger, organisationer

1. For børn og voksne

Barbara Stieff: Hundertwasser for Kids, Prestel 2008
Bente Lange: Huse og vand. Klematis 2007
Bente Lange: Huse og luft. Lange Publishing 2008
Bente Lange: Huse og ild, Lange Publishing 2009
Bente Lange: Huse og jord, Lange Publishing 2009
Yann Arthus-Bertrand: Jorden – fortalt for børn. Forlaget Jorden. 2001
Anna Finnilä: Min egen Helsingfors bok. En handbok för barn om Helsingfors historia, arkitektur och kulturmiljöer. Helsingfors Stadsmuseum 2000.
Anette Holdensen: Huler og hytter af skrot og skrammel. Klematis 1997
Louis Jensen, Et hus er et ansigt – en bog for børn om arkitektur, Gyldendal 1998
Ane Brahm Lauritsen: Arkitektur – værd at kigge efter, Forum 1996
Annika Luther: Inte så illa, herr Engel! Upp och ner i Helingfors under 450 år. Söderström & C:o Förlags Ab 2000.
Kerstin Nilsson: Se Huset, Natur og Kultur
Peter Olesen: Kig op i Århus, Kroghs Forlag 1998.
Peter Olesen: Kig op i Odense Krogs Forlag 1999
Peter Olesen, Kig op på Frederiksberg, Kroghs Forlag 2001
Peter Olesen, m.fl. På opdagelse i byen, Klematis 1997
Annie og Michel Politzer: Byg hytter. Lademann 1975
David Powell, Hans Norkvist, Husdetektiven, Arkitekturmuseet 1998
Gert H. Rasmussen, Huler hele året, Klematis 1997
Catherine Sheldrick Ross: Cirkler. Thorup 1997.
Catherine Sheldrick Ross: Firkanter. Thorup 1997.
Lotta Silfershielm: Byg små Huse, Klematis 1997.
Lotta Silfersheielm, Runde rum og høje huse, Klematis 2001.
Peter H. Reynolds: The dot, Candlewick Press 2003
Peter H. Reynolds: Ish, Candlewick Press 2004

2. Billedbøger for børn

Siglint Kessler: Skyggen bag huset, Lamberth 2005
Annika Holm: Anton og dragerne. Klematis 2001
Jes Vagnby: Haroun og det arabiske hus. Forlaget Guldmaj 2005
Jes Vagnby: Yuka og det japanske hus. Guldmaj 2007
Jes Vagnby: Malik og det grønlandske hus. Guldmaj 2009
Fiona Mac Donald: Fra hytte til højhus
Delphine Grinberg: På byggepladsen. Kididoc. Borgen 2005
Nicholas Harris: Hvad sker der? UNDER BYENS TAGE , Lamberth 2002
Sally Hewitt: Astronauter og rumvæsner – gå på opdagelse i formernes verden. Klematis 2000
George Johansson, Jens Ahlbom: Mik Mekanik fortæller om huse. Carlsen 2003
Michéle Longour: På ridderborgen. Kididoc. Borgen 2005
Bente Olesen Nyström: Nybyggerne. Gyldendal 1997
Bente Olesen Nyström: Hvad som helst. Gyldendal 2004

3. Arkitektur og børn

Mette Albrechtsen, Elisabet Reddersen: Zoom, Dansklærerforeningen 1999
Philip Arctander: Tag over hovedet. Dansklærerforeningen 1999.
Arkitektur – hvorfor derfor. Undervisningsmateriale 6. – 10.kl., Gym + Hf. Dansk Arkitekturcenter 2003.
Billeder på begyndertrinnet. Dansklærerforeningen 1997.
Lucy Bullivant: Kid size: the material world of childhood, Vitra Design Museum, London 1997
Jesper Clement, m.fl. Arkitektur – med andre ord, Alinea 1999
Ingelise Flensborg, Kirsten Møller: Gesimser, Karnapper og høje spir, Gyldendal 1993
Ingelise Flensborg: Temaer i Billedpædagogik. Gads Forlag 1999.
Johanne Gillow, Bodil Magnus, Bergen – en by i verden. En bok om by, rom, hus og kulturarv.
Bergen kommune, Barnas Hus 1999
Lars Hegelund: Tingene omkring os – arktektur. Gjellerup og Gad 1984
Participation tools. Activating Environmental Consciousness, Fulturopa Handbook 1, Topical European Urban Library 2000.
Allan de Wall: Arkitektur og plan. Forlaget Amanda 1990.
Niels Wamberg (red) Arkitektur og design, Temahæfte 8, Undervisningsministeriet 1993
Janne Yde, Kirsten Windfeldt Jensen: Rum, tid, flade. Projekter i Billedkunst. Gyldendal 1995.

4. Byggeri for børn

Annemarie Møller Andersen, m. fl., Skolens landskab, Et friareal som være- og lærested, Danmarks Lærehøjskole 1990
Erik Christensen m. fl., Skolens rum, Århus Kommunale Skolevæsen 1999.
Aase Eriksen, Skolen som lære og værested, Dafolo 1996.
John Holmer, Hans Haugaard: Børn, rum og bolig. Greve Kommune 1981.
Carsten E. Jensen, m.fl. Skolen et fysisk landskab – et mentalt rum, Amtscentralen for Undervisning, Århus Amt m.fl. 1998
Ida Kampmann, København bygger skoler – igen !, Københavns Kommune, Uddannelses- og ungdomsforvaltningen 2000.
Jan Kampmann, Barnet og det fysiske rum – et blik ind i barndommens landskab, Forlaget Børn og unge 1994
Inge Mette Kirkeby (red.) Rum Form Funktion i folkeskolen – temahæfte, konkurrenceprogram, dommerbetænkning, temahæfte 2, Byggedirektoratet m. fl. 1998 – 2000
Susan Klausen og Helle Grangaard, Vis hvad vi gør! – en bog om domumentation og rummets betydning i det pædagogiske arbejde, Forlaget Børn og Unge 2000.
Renè Kural, Fremtidens idræts og kulturbyggeri – mellem vision og virkelighed, Lokale & anlægsfonden 2000
Renè Kural, Spillerum – alternative steder til idræt, kultur og fritid, Kunstakademiets Arkitektskoles forlag 1997
Kirsten Møller, Kirsten Andersen, Min ønskeskole – børn bygger skoler – rum sansning læring, Københavns kommune 2000.
Kristian Berg Nielsen, Fremtidens daginstitutioner – 6 arkitektkonkurrencer, Forlaget Klim 1998.
A.Straagaard og Lotte Secher, Liv og Rum – en inspirationsbog om pædagogiske visioner og fysiske rammer, Kroghs Forlag 1996.
Undervisningsministeriet, Skolebyggeri – med eksempler, Folkskoleafdelingen 1997
Henrik Vilsbøll: For børn skal land bygges, Systime 1994

5. Uderum. Byvandringer, pladser, skulpturer, legepladser

Kerstin Bergendal, Jonas Maria Schul: Et spil om en anden plads, Kunstmuseet Køge Skitsesamling 2005
Martha Rojals del Alamo: Design for fun: Playgrounds.
Claus Bøje, Kunstis og skøjtekultur, Lokale & Anlægsfonden 1998
Ulla Didriksen, Anderledes skolegårde og legepladser, Skoletjenesten, mfl. 1993.
Ed Epstein mfl. I revner og sprækker, Børne og Ungdomskultursammenslutningen 1995
Ib Hornbech, Legepladsen for alle – focus på legepladser for børn med bevægelseshandicap, Videnscenter for Bevægelseshandicap 1998
Tina Nyrup-Larsen, Naturlegepladser, Filuftsrådet 1995
Benny Schytte, mfl. Plads til leg og idræt – en (h)åndbog om idrætslegepladser, DGI 1995.
Anne Helene Faines Skogland, Skulpturvandringer i Bergen, Bergen Kommune 2001.
Kari Thorkilsen, Skulpturerne forteller, Bergen Kommune, Barnas Hus, Bergen 1998
Henrik Vilsbøll: Børns Uderum, Forlaget Børn og Unge 2002
Torben Wilhelmsen, Monumenter i København, Flachs 1996.

6. Arkitektur – fagbøger til inspiration

Force4 Architects: Netværksboligen, Arkitektens forlag 2008
Ida Engholm: Verner Panton, Aschehoug 2005
Yann Arthus-Bertrand: Jorden set fra himlen. Forlaget Jorden. 2001.
Paul Andreas og Ingeborg Flagge (red). Oscar Niemeyer – A legend of Modernism. Udstillingskatalog, Deutsches Architectur Museum 2003
Atlas over Nyere Arkitektur, Köneman 2000.
Alejandro Bahamòn, Tree Hauses. Living a Dream. Harper Design 2000
Lise Bek: Arkitektur og livsmønster. Borgen 1983.
Alfio Bonanno, Karsten Ohrt, Gertrud Købke Sutton (red.) Trilogi- Kunst – Natur – Videnskab. Kunsthallen Brandts Klædefabrik 1996
Guilio Ceppi, Michele Zini (red.): Children, space and relations. Domus Research Center, Milano 1998
Judith Duprè, Broer. Historien om Verdens berømte brospænd. Könemann 2001
Judite Duprè, Skyskrabere. En beretning om de berømteste og vigtigste skyskrabere i verden. Könemann 1996
Ole Faber: Otto Frello – en utidig maler. Museet for Varde By og Omegn 2004.
Gustau Gili Galfetti: My House, my paradise. The contruction of the ideal domestic universe, Cartago UK, London 1999.
Jan Gehl: Livet mellem husene. Arkitektens Forlag 1987.
Jan Gympel, Arkitekturens historie fra antikken til i dag, Könemann 1998
Historiens hus. Norsk arkitektur gjenneom 1000 år. Norsk Arkitekturmuseum.1996
Hundertwasser Architecture. For a more human architecture in harmoni with nature. Taschen 1997
Elle Klarskov- Jørgensen: Elle Klarskov – Jørgensen, Arkitekturtidsskrift B, 2005
Steen Larsen, Laboratorierne, Eget forlag 1993.
Deidi von Schaewen, John Maizels: Fantasy Worlds, Taschen 1999
Lene Skytthe: Kunsten på muren. Rhodos 1993.
Johannes Stræde: Kulturelle trykknapper. Om at se og opleve omgivelserne. Poul Kristensens Forlag 2002.
Jürgen Tietz, Arkitekturens historie i det 20. århundrede, Könemann 2000.
James Grayson Trulove: Tree Houses. By Architects. Harper Design 2004.
Ole Villadsen, Dansk arkitektur – fra klassicisme til dekonstruktivisme, Billledsamtaler, Gyldendal 2004.
Allan de Waal: Rumfang & tidslommmer. Arkitekturtidsskriftet B 2001
Rainer Zerbst, Antoni Gaudi – The complete buildings, Taschen 1997

7. Rapporter, kataloger, kompendier, mv.

Yes is more. Hvordan arbejder arkitekten? Undervisningstegneserie om arkitektens
arbejdsproces. DAC 2009
Kinder und Jugendliche als Designer, Quartier e.V., Bremen 2003
Arkitektur i børnehøjde. Rapport fra en workshop i Ebeltoft, Lokale- og Anlægsfonden, Kulturrådet for Børn og Ebeltoft Kommune 2001.
Arkitektur som emne i Folkeskolen 1979 – 86. rapport 1986.
Ingebørg E. Astrup, Min by – våre byer, Bergen Kommune, Barnas Hus 2001
Mette Dannesboe, Pernille Helberg Stentoft (red..) Byens ornamenter – en kunstvandring, Aros, Århus Kunstmuseum, Århus Billedskole 2004.
Discovering Architecture, Civic education in architecture in Finland. The Finnish Association of Architects and Arts Council of Finland, Report 2001.
Finlands Arkitekturpolitik. Statsrådets arkitekturpolitiska program 1998.
Thomas Kruse: De syv døre, udstillingskatalog, sanseudstilling, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, 2002
Bonnie Mûrsch, Et arkitektur- og miljøprojekt med børn i København, Børns By Bevidsthed – årsberetning 1989 – 1999.
Kirsten Møller, Herdis Jülia, Tårne & spir, Billedskolen i Ryesgade 1998
Oscar Niemeyer. Arken for dig mellem 7 – 12 år og Arken for dig mellem 3 – 6 år. Arken Museum for Moderne Kunst 2003.
Verdensarkitektur på 7 kvm: Kolonihavehuse. Skoletjenesten Lousisana 2001.

8. Artikler

Arkitekturens Billeder. En børneworkshop på Arken. AV Form 1/ 2004
Thomas Kruse, Børn skal have rum der stiller spørgsmål Billedpædagogisk Tidsskrift 3/ 2002.
Lotta Silfverhielm: De byggande barnen, Arkitektur 4/ maj-juni 1999
Lotta Silfverhielm: Arkitektur för upptäcktslust, Kritisk Utbildningstidskrift, KRUT 4/199
Lotta Silfverhielm: Barn upplever arkitektur med hela kroppen, Fritidspedagogen 1/ 2001

9. Tidsskrifter

Arkitektur DK
Billedpædagogisk Tidsskrift. Udgivet af Danmarks Billedkunstlærere.
De farver. Udgivet af branche- og arbejdsorganisationen Danske Malermestre.
Arkitekturtidsskriftet B
Form, udgivet af Landslaget formgiving, kunst og håndverk i Skolen, Oslo.
Bild Forum, udgivet af Bild- och medielärarförbundet, Stockholm.
Danske legepladser (?), udgivet af Dansk Legepladsselskab

10. Links

Se links

11. Film, videoer

Alvar Aalto: – en vision om en bedre verden, Eeva Vuorenpää, DR2 1999
Arkitektur, Jesper Fabricius, Det danske Filminstitut 1999.
Arne Jacobsen, arkitekt og designer, Andreas Pedersen, Svend Erik Øhlenschlæger, DR2, 2002.
Blickpunkt Weimar, del 2, DR2 2000.
De usynlige kræfter, Henrik Lundø og Jacob Jørgensen, Det danske Filminstitut 2002.
Engang talte verden arabisk / Den muslimske by (5:12), Mahmoud Hussein, Philip Calderon, DR2 2003.
Guggenheim Museum Bilbao, David Collier, DR2 2000.
Hack Kampmann – en arkitekt i Aarhus, Ulla Skov, amtscentralen, Århus Amt 1995.
Himmelstigen, Nils Vest, Det danske Filminstitut 1999
Huset oven over vandfaldet: historien om Frank Lloyd Wrights mesterværk, Mary Rawson DR2, 2003
Jean Nouvel: Miraklets æstetik, Beat Kuert, DR2, 2003
Jugendby ved hav, Oddgeir Bruaset, DR1, 2000.
Livet mellem husene, Lars Mortensen, Det danske Filminstitut 2000
Monument og Fornuft – om bygning og tanke, rum og lys, Allan de Waal, Det danske Filminstitut 1993
Pei og pyramiden, Peter Rosen, DR2 2003.
Silent City, Jesper Rasmussen, Det danske Filminstitut, 1995
Sproget er det hus vi bor i, Jesper Fabricius, Det danske Filminstitut 2002

12. Netværk, foreninger, organisationer

Arkino, nordisk netværk om børn og arkitektur
Danmarks Billedkunstlærere
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
Ta` plads-gruppen, Århus
Dansk Legepladsselska

Siden er senest opdateret d. 18. februar 2010 kl. 07.03