Nybyggerne

– et arkitekturprojekt på Tingstrup Skole i Thisted.

Med meget kort varsel fik Tingstrup Skole et tilbud om at deltage i pilotprojektet om børn og arkitektur den anden sidste uge inden sommerferien.
Gruppen af børn, der skulle arbejde med projektet, var sammensat af to 4. klasser, modtageklassen (15 elever i 8. og 9. kl.) og jobklassen (5 elever i 8. 9. klasse) i alt 67 børn.

Der blev tilknyttet to kunstnere Pia Skogberg og Henrik Westergaard til projektet. Desuden deltog klasselærerne, billedkunstlærerne og én pædagog fra SFOen.
Eleverne arbejdede fire timer hver formiddag i en uge, desuden arbejdede nogle af eleverne videre i SFOregi om eftermiddagen sammen med kunstnerne.
Eleverne var på forhånd blevet inddelt i fire grupper på tværs af klasser.
Lærere og pædagoger vidste på forhånd, at børnene ville blive præsenteret for et nyt materiale og værktøj hver dag.

Den første dag startede hver gruppe med at slå lejr, bygge bålplads af store sten, tænde bål og begynde at organisere sig. Med spader blev der gravet græstørv, og forskellige former for huse/hytter begyndte at tegne sig, nogle med bålplads udenfor andre med bålpladsen placeret i midten af hytten, det skulle senere vise sig, at det kunne give problemer m.h.t. røg. Nogle lavede plads til brænde, som de også selv kløvede.

Anden dag blev der læsset en kæmpe bunke sten og grus af ved pladsen. eleverne havde arbejdshandsker og trillebør som værktøj den dag. Stenene blev brugt forskelligt fra gruppe til gruppe. Nogle begyndte at lægge dem rundt om græstørvene, andre lavede små stier, der blev dækket med grus. Og én gruppe foreslog, at der blev lavet stier fra hytte til hytte med en fælles bålplads i midten. Spontant blev der også bygget forskellige mønstre som dekoration. Nogle af børnene syntes, at der skulle plantes et træ, så der blev hurtigt sendt bud til planteskolen og vi fik et flot asketræ, som SFOen lovede at vande flittigt i sommerferien.

Tredje dag var materialet pil, selvbindergarn og knive som værktøj. Børnene var hurtige til at bygge videre på det første fundament af græstørv og inden dagen var omme stod der fire meget forskellige hytter spredt rundt på området, der var hele tiden nogle, der sørgede for, at bålet blev holdt ved lige.

Fjerde dag kom der et ton ler og 4 store bøgestammer, der var 4 meter høje. Hvilken fryd at smatte rundt med ler. Der blev lavet mindre brugsting, store skulpturer og snittet symboler i træstammerne.

Det var også den dag forældre og søskende var inviteret til at komme klokken 16.
Forældrene skulle først og fremmest se, hvad børnene havde lavet i ugens løb, men også være med til at grave huller, snitte symboler og rejse gæstesøjlerne. Det blev nogle hyggelige timer, hvor børnene også serverede lidt mundgodt fra bålet.

På femte dagen skulle hele området indvies, formanden for amtets kulturudvalg, Alex Lind, skulle holde tale og hele skolen (600 elever) var inviteret.

Men inden de inviterede gæster kom, skulle lerskulpturerne males med farvepigment oprørt i kærnemælk, og på skråningen ned til området blev der bygget en trappe, hvor også den røde snor blev placeret.
Alt i alt en fantastisk uge som børnene vil mindes lang tid fremover, og forhåbentlig et projekt der får lov at udvikle sig.

Den ene af kunstnerne – Henrik Westergaard er blevet stillet nogle spørgsmål omkring projektet.

Hvorfor faldt valget på et Nybyggerprojekt?

Vi kunne også have valgt noget mere moderne arkitektur, men vi ville gribe det an fra bunden, som var vi på en rejse, slog os ned og byggede med naturens materialer, og skabe et laboratorium der til stadighed er i udvikling.

Vi fik anvist et område på skolens grund, der ligger lidt afsides, men som bruges af SFOen og elever i frikvartererne. Det var egentlig bare en flad mark med lidt spredt bevoksning. I første omgang var det lidt skuffende, jeg er vant til at arbejde med store vidder, mere natur der breder sig ud over landskabet. Men det var samtidig en udfordring, og det endte med at blive et rigtigt godt sted, der i dag på en helt anden måde udfordrer børnene til at eksperimentere videre.

Hvad var idéen  med at præsentere børnene for et nyt materiale hver dag?

For det første havde vi valgt nogle få materialer og værktøjer. Børnene skulle have mulighed for at gå i dybden men også mærke materialernes begrænsninger, de skulle udfordres både på materialer og værktøjer. Det var vigtigt for os, at de fik  noget i hænderne, og at de skabte noget selv helt fra bunden. Det skulle være tilgængelige naturmaterialer.
( vi forstillede os en udvikling, hvor vi senere vil arbejde med mere  avancerede materialer og redskaber.)


Gruppen og aldersspredningen var stor, hvordan oplevede du det?

Jeg synes, det var rigtigt godt med den blandede gruppe, der opstod en god dynamik med hjælpsomhed og omsorg for de mindre elever. De ældste blev meget søgt af de mindre som hjælpere og vejledere.


Du arbejdede også med SFOen om eftermiddagen, hvordan fungerede det?

I de fire timer før middag var der fuld knald på, der var meget, der skulle nås. Over middag var nogle af eleverne trætte og havde brug for noget andet, men den del af eleverne der arbejde videre havde mulighed for at pusle om tingene i en mere afslappet atmosfære. Der kom også andre børn til, der ikke direkte var involveret i projektet, de blev så sat i gang af ”de store”.
Mange af børnene var desuden allerede i gang en halv time før skoledagen startede.

Hvordan var det at samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger?

Det er altid spændende at samarbejde med forskellige faggrupper. Især når man går sammen om at løfte en opgave, som alle brænder for.
Med et projekt der kom i stand med så kort varsel, spiller lederen en vigtig rolle, hun gik med det samme 100 % ind for idéen med velvilje og opbakning.
Det er også vigtigt at samarbejdspartnerne har tillid til at integrere de kreative kræfter i folkeskolen på kunstnernes præmisser.

Elevsamtaler:

Elev 1: ”Får vi ikke noget frikvarter?”
Elev 2:”Det her er da ligesom at holde frikvarter hele tiden.”
Elev 1:”Nej, det er bedre, for her har jeg nogle at lege med hele tiden.”

Elev 1: ”Mads vil gerne snakke med dig.”
Elev 2: ”Det har jeg ikke tid til, jeg er ved at arbejde, og det er dumt at spilde tiden.

Projektet set fra skolelederens stol
Da vi blev kontaktet om projektet var alle straks parate. Hvem lader en spændende mulighed gå fra sig?

I ugerne op til projektet var der hektisk aktivitet blandt de voksne deltagere og de tilknyttede kunstnere for at få alt klar til projektets start. Da ugen var i gang så jeg børn som knap havde tid til en pause og som ved dagens slutning var glade, beskidte, trætte og meget tilfredse med sig selv. Jeg så lærere og pædagoger som nød de nye udfordringer og på engageret vis arbejdede sammen med de tilknyttede kunstnere.  Det var dejligt at se børnene bruge hele kroppen og suge til sig med alle sanser.
Børnene, store som små, blev grebet af projektet og medvirkede med nye ideer og tiltag til, at det blev deres helt egen nybyggerboplads.

Torsdag eftermiddag blev forældrene inddraget, og mange fædre fik sved på panden i arbejdet med rejse gæstesøjlerne. Mange benyttede muligheden for igen at kunne snitte i træstammer. En del børn måtte vente med at låne kniven til far havde fået snittet sit eget navn. Forældrene berettede om hjem med en umiskendelig duft af brænderøg, børn som ikke protesterede mod af komme i seng og som glædede sig meget til næste skoledag.

Ugen var en dejlig oplevelse for hele skolen både deltagere og tilskuere, og samarbejdet med udøvende kunstnere gav projektet en ekstra dimension.
Tingstrup Skole er klar igen, når og hvis muligheden byder sig!

Kontaktpersoner på projektet
Ulla Oddershede og Helle Sjøgren, Tingstrup Skole

TINGSTRUP SKOLE

Thorstedvej 21,  7700 Thisted
Telefon 96 18 64 24
Fax 97 92 13 70
E-mail: tingstrup.skole@thisted.dk

Siden er senest opdateret d. 10. januar 2010 kl. 14.53