Rumworkshop

Resume af forløbet i rum-workshop tirsdag og onsdag, uge 35

Underviser: Rikke Marie Schumann

De to sjette klasser var delt i fire hold, som på skift deltog i en workshop, der handlede om rum og lyd/musik. Vi havde gymnastiksalen med redskaber og materialer fra depotet til rådighed. Overordnet var ideen med workshoppen at skabe rum på basis af musik.
Workshoppen var tilrettelagt med mindre øvelser der trinvis byggede op til en længerevarende improvisation hvor børnene byggede deres egen rum ud fra den musik der blev spillet.
I punktform var workshoppen tilrettelagt således:

– Rumdannelser med egen krop (gang, tunnel, cirkelrum, ”vrangvendt” cirkelrum) – gruppeøvelse
– Introduktion til rum: snak om gode steder >< dårlige steder. Indkredsning af rumlige kvaliteter.
– For-øvelser: lyd og rum. Korte musikstykker. Individuelle notater. Snak i fællesskab om stemninger og forestillingsbilleder
– Samarbejdsøvelser: sidde-på-knæ, bygge pyramide, lave bølge
– Lyd/rum-improvisation – 30 min. musik – fri improvisation i samlet gruppe
– Afslutning, snak om byggeriet

Centralt for hele forløbet var, at inddrage børnenes egne erfaringer og sanseindtryk og lade dem bruge deres kroppe, for på den måde at gøre abstrakte størrelser som rum og lyd mere tilgængelige og vedkommende.

Fælles for alle fire forløb var et stort engagement hos børnene i især den sidste skabende del. Børnene syntes det var sjovt, at få lov til at bruge alle materialerne/redskaberne og var hurtige til at sætte noget i værk. Flere gav udtryk for, at musikken var god at arbejde til – der var et godt tempo – og kunne godt være fortsat længere end de 30 minutter, der var sat af. Mange brugte også musikken, som inspiration til de rum de ville bygge f.eks. gav nogle fløjtelyde for nogle billeder af en jungle, mens det for andre bare var en flot lyd, der fik én til at tænke på et rart sted. Generelt var pigerne mest optagede af at indrette rum, ofte efter hjemlige forbilleder: stue, soveværelse, toilet og tog mange mindre elementer i brug som møbler (skamler, spande, madrasser, stof m.m.). Drengene derimod var hurtige til at stable de store redskaber ovenpå hinanden og få bommene og tovene i spil. Det var typisk for alle fire hold, at selvom oplægget var at arbejde sammen som én stor gruppe, opdelte de sig alle spontant i mindre grupper af to-fire personer som arbejde ved siden af hinanden men også af og til overlappede hinanden. Enkelte personer havde ind i mellem svært ved at finde på noget og måtte hjælpes i gang.

Ved afslutningen fortalte børnene om deres ideer med de rum, de havde bygget. Og generelt var der tænkt over tingene – måske ikke helt fra start, men så var man bare gået i gang og havde undervejs fået nogle ideer. – Man havde improviseret!
Citat: ”Det er så stort, at man ikke kan finde rundt i, hvor indgangen er!” – engageret pige.

Overordnet set, når det handlede om at beskrive rum i de indledende øvelser, var børnene meget fokuserede på, hvad man lavede det pågældende sted – altså på fortællingen og skulle guides en del i forhold til at tænke mere abstrakt på lys/mørke, åbent/lukket, tungt/let, harmonisk/disharmonisk. Men da de så blev det, igennem eksempler og meget præcise spørgsmål, havde de intet besvær med at fornemme de forskellige begreber hverken i forhold til arkitektur eller musik.

Eksempler:
Et rart sted:
Eget værelse
Stue
Fodboldbane

Kvaliteter:
Alene
Ro
Lege
Tænke
Mit eget

Være sammen
Se fjernsyn
Spise

Være alene
koncentration

Ikke et rart sted:

Tunnel
Kælder
Vulkan
Loftrum
Skoletoilet
Skolen

Kvaliteter:
Mørkt
Lugter
Koldt
Kan ikke finde lyset
Uhyggeligt

Eksempler på rytme i arkitektur:
Karrusel (drejer rundt og rundt)
Pumpe
Maskine
Trappe

Stemningsbeskrivelser på basis af de korte musikstykker:
”en glad frø der hopper og så bliver kørt over”
”en ølklub med en dame og en spritter”
”ligesom Dirty Dancing – en dansekonkurrence”
”to der cykler igennem skoven, ned til vandet”
”blomster der gror frem. Fra forår til sommer eller fra vinter til forår”

Siden er senest opdateret d. 10. januar 2010 kl. 14.47