Skovens rum

Sommerbilledskole i Oddsherred

Af: Annemari Nilsson billedkunstlærer og Annette Schou billedkunstlærer og arkitekt.

Børnenes Billedværksted – En Billedskole i Odsherred – “Skovens Rum” – Sommerskole forløb på 3 dage i Juni.

I foråret havde Billedskolen indlagt et lille forprojekt på en lang lørdag med arkitektur som emne. Børnene var i alderen 8-13 år og bestod af de ordinære forårshold. Formålet var at præsentere holdene for en grænsesøgende arkitektur og for mere skulpturelle projekter.
Men først så vi på menneskets forhold til rum og hvordan vi fylder og bruger rum. Vi så på alternative boligformer så som Christiania, rytme og gentagelser i arkitektur og hvordan den samme grundform kan rumme uendelig mange muligheder. Endvidere fik de en meget kort gennemgang af stilarter, formsprog og konstruk-tioner og sluttelig hvordan det er muligt at bryde med gamle regler og skabe nyt med inspiration i naturen, abstrakte udtryk og anderledes materiale valg.
Vi så på for børnene kendte bebyggelsesplaner, så som den lokale Dyrepark og Sommerland SJ.
Denne lørdags workshop blev med udgangspunkt i skotøjsæsker en sjov leg med fantasi og former, hvor facader og indretning udtrykte hvem der boede i husene, med alt fra boligen til pensionisten i kørestol til familien Hånd, Eminen og pingviner og giraffer.

Da vi fik invitationen til at deltage i Nykøbing SJ.s sommeraktiviteter i tre dage på Odsherreds Naturskoles Barklade i Anneberg Skov, så vi tilbage på forårets arkitektur forløb og så nu muligheden for at bygge i 1:1 med “Skovens Rum” som udgangspunkt.

I vores folder lagde vi op til arkitektoniske rum lavet af naturmaterialer. Med spor i skovbunden og stier mellem skulpturhulerne.
Billeder og mobiler ophængt i og omkring rummene. Materialevalget skulle være i stedets natur, samt akvarel, kul, papir, ler og fedtsten.
Mandag stod der tolv børn i alderen 7-11år, hvoraf mange var billedskoleelever. Inspirationen tog bla. udgangspunkt i en installation af  Jane Balsgaard og forløbets materiale muligheder.

Efter vi havde fundet et rum i skoven, blev det besluttet at vi alle gik sammen om ét rum udspændt mellem træer i en lavning. De våde pilegrene blev hevet op af en lille sø, men for at få tagkonstruktionen stærk nok lavede børnene et netværk, hvor alle krydspunkter blev bundet sammen med snor. Det udviklede sig til en kæmpe byggeopgave som tog hele dagen, men som blev afsluttet med ophængning af taget og med et fældet træ som midterstolpe, det var en fed følelse at se rummets muligheder udfolde sig. Børnene gik trætte hjem, med masser af ideer til de næste dages arbejder.

Tirsdagen var dagen hvor væggene blev skabt og rummet fyldt ud. Mia og Nanna havde forinden fundet knoglerester og havde taget deres samlinger med som materiale til ophængning og alterpladser. En anden gruppe ophængte en bane akvarelpapir op ml. to træer som endevæg. Lyset gik igennem og et skyggespil af grene og blade opstod og blev udgangspunktet for deres maleri.

Tingfinderne ophængte alle deres skatte af sø- muslinger, kogler, knogler, og planter som sidevæg over mini-haveanlæg og noget der kunne minde om altere.
Sidst på dagen opdagede vi at det åbne tag var tæt af kronerne over  netværket og det gav et rigtigt godt sted at arbejde trods regnen. Ler og fedtsten blev taget i brug, fantasifulde figurer opstod og en stille fordybelse sænkede sig over dagen.

Onsdagen var den dag, hvor børnenes fælles og egne arbejder blev sat sammen og afsluttet. Der var opstået et rum, som i høj grad havde et  slags regiøst udtryk, hvor legen og eksperimenterne havde samlet sig.

En udstilling sidst på dagen afsluttede forløbet, familie og venner kom til fernisering i “Skovens Rum” med lerdyr i træerne, figurer opstået ud af stenens form og med væggenes forskellige udtryk. Forløbet blev en god blanding af  børnenes samarbejde, leg og egne værker- et flow af ideer der samlede sig til et
hele til sidst.
Vi  kunne sagtens have brugt endnu to dage, hvor børnene ”bare” havde leget i og med deres selvproducerede, fælles skovrum!

Siden er senest opdateret d. 12. januar 2010 kl. 08.22