Kortlægning af billedskoler

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har med års mellemrum gennemført en billedskoleundersøgelse,
der skal følge udviklingen i billedskolerne, dokumentere faktuelle forhold med hensyn
til rammer og indhold, geografisk placering og hvad der ellers rører sig aktuelt i billedskolerne.
Den første billedskoleundersøgelse kom i 1991 og blev fulgt op i 1997, 2002 og 2009. Tilbagemeldingerne
på undersøgelserne har været positive, og vi håber, at også denne undersøgelse vil
være anvendelig og være til inspiration for både nye og ældre billedskoler.
Ud over undersøgelserne drøftes billedskolernes forhold løbende i nyhedsbreve og i lokale og
nationale netværk samt på seminarer og konferencer. Desuden udkom der i 2011 en publikation
om billedskoler ”Billedskoler i Danmark” (genoptrykt i 2012), der blandt andet gav forskellige
synsvinkler og eksempler på indhold og organiseringsformer.
Der er derfor væsentlig mere viden om billedskolerne og de forandringer og initiativer, der er
undervejs, end besvarelserne viser. Følgelig kan der være oplysninger, der ikke når med i denne
sammenskrivning af undersøgelsen.

Hent ‘Kortlægning af billedskoler’ (PDF åbner nyt vindue)

Siden er senest opdateret d. 12. august 2019 kl. 10.58