Musiske skoler og kulturskoler

Fra 1995 til 1998 deltog Børn, Kunst og Billeder sammen med en repræsentant for musikskolerne og en fra Dansk Amatørteatersamvirke i “Projekt Musiske skoler”.
Projektet blev støttet af Statens Musikråd og Kulturens Børn, Kulturministeriet.

Projektet er evalueret i rapporten: Musiske Skoler i Grænselandet mellem Musik, Billedkunst og Drama.

Hensigten var at etablere et rum, hvor børn og unge kan møde kunstnere og kunstneriske traditioner samt udfolde sig såvel indenfor som mellem de forskellige kunstarter: billeder, musik, dans, drama, lyrik, osv.
Projektet ønskede desuden at tilnærme sig en større ensartethed i betingelser og muligheder for de forskellige kunstarter.

Børn, Kunst og Billeder har på forskellig vis fulgt op på projektet, fortrinsvis på det kulturpolitiske niveau, men også gennem tværfaglige temaer, f.eks. konferencetema:
“Krop og Kunst” i 2001 og “Kunst, lyd og musik” i 2002.

I 2011 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal arbejde for ligestilling mellem kunstarterne, eksempelvis i en fælles lovgivning.

Siden er senest opdateret d. 25. april 2016 kl. 18.06