Links

Dansk Børnekulturportal – Børnekulturens Netværk: www.boernogkultur.dk
Statens Kunstråd, Statens Kunstfond, Kunststyrelsen: www.Kunst.dk
Kunstrådets Billedkunstudvalg: www.kunst.dk/billedkunst
Kulturarvsstyrelsen: www.kulturarv.dk
DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere: www.dmkl.dk
Danmarks Billedkunstlærere: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Dansk undervisningsportal. Kontakt til Fagkonsulent i Billedkunst, Undervisningsministeriet, Søren Bechmann: www.emu.dk
DM i tegning: www.tegnefestival.dk
Børnenes Kunstklub er et samarbejde mellem ni kunstmuseer i Region Syddanmark: www.kunstmus.dk

Arkitektur og design

Arkitekturguiden: www.arkitekturguide.dk
Arkitekturmuseet Stockholm: www.arkitekturmuseet.se
Dansk Arkitekturcenter: www.dac.dk
Dansk Designcenter: www.ddc.dk
Det danske kunstindustrimuseum: www.kunstindustrimuseet.dk

Forskning

BIN-Norden – Nordisk netværk for børnekulturforskning: www.bin-norden.net
Center for Ungdomsforskning: www.cefu.dk

Kunst og kirke

www.undervisning.folkekirken.dk
www.skole-kirke.dk

Kunst og kulturinstitutioner

Arken: www.arken.dk
Biblioteksstyrelsen: www.bs.dk
Børnenes Kunstmuseum: www.smk.dk
Børnehuset på Louisiana: www.louisiana.dk
Center for børnelitteratur: www.cfb.dk
Kulturministeriet: www.kum.dk
Kunsthallen Brandts Klædefabrik: www.brandts.dk
Kunstmuseet Køge Skitsesamling: www.skitsesamlingen.dk
Kunstmuseet Ordrupsgaard billedmaskine: www.zoomo.dk
Kunststyrelsen: www.kunststyrelsen.dk
Museer: www.museums.dk
Nikolaj Udstillingsbygning: www.nikolaj-ccac.dk
Skoletjenesten: www.skoletjenesten.dk
Valhalla – Nordisk netværk for børne- og ungdomskultur: valhalla.norden.org
Vejen Kunstmuseum: www.vejenkunstmuseum.dk

Multimedier

Animationsværkstedet: www.animwork.dk
Computer Clubhouse Viborg: www.computerclubhouse.org
IT, medier og folkeskolen: www.itmf.dk/velkom.html
Medierådet for børn og unge: www.medieraadet.dk/html/default.html
Poseidon – IT strategier i danske uddannelsesinst.: www.poseidon.uvm.dk

Nordiske og internationale

Barnas Hus, Bergen: www.bergenkommune.no/barnashus
Nacka Kultur, Stockholm: www.dieselverkstaden.se
Valhalla, Nordisk Ministerråds børnekulturportal for børne- og ungdomskultur: www.valhalla.norden.org
Nordbuk, Nordisk Ministerråds rådgivende og koordinerende organ om børn og unge: www.norden.org
Nordisk Kulturfond: www.nordiskkulturfond.dk
Finsk Billedskoleorganisation – Finnish Association of Art Schools for Children and Young People: www.youngart.fi
Norsk børnekultursatsning om professionel kunst i skolen: www.denkulturelleskolesekken.no
Kunstløftet – satsning for nye perspektiver og kvalitetsforståelser: ”hæve interessen, anerkendelsen og kvaliteten på kunst og kultur for børn og unge”: www.kunstloftet.dk
Norsk kulturråd: www.norskkulturrad.no
Europæisk billedskolenetværk – links til netværksmedlemmer i Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien, Slovenien, Letland, Litthauen, Estland, Finland: www.arts4all.eu

Organisationer og foreninger

BIN-Norden. Nordisk tværfagligt forskernetværk om børnekultur: www.bin-norden.net
Børne- og kultursammenslutningen: www.buks.dk
Børnesagens Fællesråd: www.boernesagen.dk
Danmarks Billedkunstlærere: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Dansk ASSITEJ: www.assitej.dk
Det danske Reggio Emilia Netværk: www.reggioemilia.dk
IBBY Danmark – Selskabet for Børnelitteratur: www.ibby.dk
Landsforeningen Skolernes Kunstforening: www.skolerneskunstforening.dk
Teatercentrum i Danmark: www.teatercentrum.dk

Undervisning og skoler

EMU – undervisningsportal: www.emu.dk
Fagenes Infoguide: www.infoguide.dk
Skolekom: www.skolekom.dk
Undervisningsministeriet: www.uvm.dk

Tidsskrifter

Billedpædagogisk Tidsskrift: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Mimer: www.skolerneskunstforening.dk
Kunst: www.magasinetkunst.dk
Kunstavisen: www.kunstavisen.dk

Diverse

Begivenhedskalender: www.kultunaut.dk
Byens Børn: www.byensboern.dk
Børnekulissen: www.kulissen.dk
Børnekulturkonsulenter: www.boernogkultur.dk
Børnekulturens Netværk: www.boernekultur.dk
Børnerådet: www.boerneraadet.dk
KIDLINK på dansk: www.kidlink.dk
Kommunernes Landsforenings side om Børn, Unge, Kultur og Fritid: www.kl.dk/14
Kulturforvalterne: www.kulturforvalterne.dk/showpage.asp?ID=1
Kunstnere og kunsthåndværkere i Danmark: www.artguidedenmark.dk
Kunstvejviser for Nordjyllands Amt: www.nordjyskkunst.dk/born
Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed: www.dats.dk

Fagligt Forum for Børnekultur

Teatercentrum
Levende Musik i Skolen (LMS)
Dansk IBBY
Dansk ASSITEJ
Dans i Uddannelse

samt Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

Yderligere links

Se også links under arkitektur

Siden er senest opdateret d. 2. november 2011 kl. 08.50