Links

Statens Kunstråd, Statens Kunstfond, Kunststyrelsen: www.Kunst.dk
Kunstrådets Billedkunstudvalg: www.kunst.dk/billedkunst
Kulturministeriet: www.kum.dk
Kunsten.nu – netbaseret guide til udstillinger og arrangementer i hele DK: www.kunsten.nu
Dansk undervisningsportal. Fagkonsulent i Billedkunst, Undervisningsministeriet: www.emu.dk
DM i tegning: www.tegnefestival.dk

Arkitektur og design

Arkitekturguiden: www.arkitekturguide.dk
Arkitekturmuseet Stockholm: www.arkitekturmuseet.se
Dansk Arkitekturcenter: www.dac.dk
Dansk Designcenter: www.ddc.dk
Designmuseum Danmark: www.designmuseum.dk
Utzon Center: www.utzoncenter.dk

Forskning

BIN-Norden – Nordisk netværk for børnekulturforskning: www.bin-norden.net
Center for Ungdomsforskning: www.cefu.dk

Kunst- og kulturinstitutioner

Arken: www.arken.dk
Børnenes Kunstmuseum, SMK: www.smk.dk
Børnehuset på Louisiana: www.louisiana.dk
Brandts: www.brandts.dk
Trapolt: www.trapholt.dk
KØS: www.koes.dk
Museer: www.museums.dk
Vejen Kunstmuseum: www.vejenkunstmuseum.dk

Medier

Animationsværkstedet: www.animwork.dk
Station Next,filmskole for børn og unge: www.station-next.dk

Nordiske og internationale

Barnas Hus, Bergen: www.bergenkommune.no/barnashus
Nacka Kultur, Stockholm: www.dieselverkstaden.se
Nordbuk, Nordisk Ministerråds rådgivende og koordinerende organ om børn og unge: www.norden.org
Nordisk Kulturfond: www.nordiskkulturfond.dk
Finsk Billedskoleorganisation – Finnish Association of Art Schools for Children and Young People: www.youngart.fi
Norsk børnekultursatsning om professionel kunst i skolen: www.denkulturelleskolesekken.no
Kunstløftet – satsning for nye perspektiver og kvalitetsforståelser: ”hæve interessen, anerkendelsen og kvaliteten på kunst og kultur for børn og unge”: www.kunstloftet.dk
Norsk Kulturskoleråd: www.kulturskoleradet.no
Europæisk billedskolenetværk – links til netværksmedlemmer i Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien, Slovenien, Letland, Litthauen, Estland, Finland: www.arts4all.eu

Organisationer og foreninger

BIN-Norden. Nordisk tværfagligt forskernetværk om børnekultur: www.bin-norden.net
Børne- og kultursammenslutningen: www.buks.dk
Børnesagens Fællesråd: www.boernesagen.dk
Danmarks Billedkunstlærere: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Danske Musik- og Kulturskoler: www.danskemusikogkulturskoler.dk
Gymnasiernes lærere i Billedkunst og Design: www.kunstogdesign.net  
Dansk ASSITEJ: www.assitej.dk
Det danske Reggio Emilia Netværk: www.reggioemilia.dk
IBBY Danmark – Selskabet for Børnelitteratur: www.ibby.dk
Teatercentrum i Danmark: www.teatercentrum.dk
Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed: www.dats.dk
Dans i skolen: www.tafatomdansen.dk  

Undervisning og skoler

EMU – undervisningsportal: www.emu.dk
Undervisningsministeriet: www.uvm.dk
Skoletjenesten: www.skoletjenesten.dk
Folkekirkens Skoletjeneste: www.folkekirkensskoletjeneste.dk

Tidsskrifter

Billedpædagogisk Tidsskrift: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Kunst: www.magasinetkunst.dk
Kunstavisen: www.kunstavisen.dk
Billedkunstneren, BKF: www.bkf.dk/fagbladet-billedkunstneren

Diverse

Begivenhedskalender: www.kultunaut.dk
Børnerådet: www.boerneraadet.dk
Kommunernes Landsforenings side om Børn, Unge, Kultur og Fritid: www.kl.dk/14
Kunstnere og kunsthåndværkere i Danmark: www.artguidedenmark.dk

Siden er senest opdateret d. 12. august 2019 kl. 12.20