Børn Rum Form

11. februar 2010 kl. 15.36


Børn Rum Form

Arkitektur og design for begyndere.

Ny bog sætter fokus på formidlingen til børn og unge med bud på, hvordan arkitektur og design kan få en central plads i børn og unges dagligdag.
Bogen indeholder artikler af arkitekter, designere og erhvervsfolk, der giver deres bud på, hvordan arkitektur og design kan gøres vedkommende for børn og unge. Desuden er der praktiske eksempler fra vidt forskellige projekter fra arbejdet med børn, arkitektur og design rundt omkring i landet.

Bogen kan fås gratis hos Børnekulturens Netværk, tlf. 33 73 33 70 eller bkn@boernekultur.dk.
I Århus er der et lokalt depot af bogen hos Børnekulturhuset, tlf. 89 40 48 77 / als@aarhus.dk.