Billedskoleundersøgelse

4. juli 2014 kl. 08.19


Billedskoleundersøgelse

Der er nu næsten gået 5 år siden vi gennemførte den sidste billedskoleundersøgelse og kortlægning af billedskolerne. Der for har vi igen brug for oplysninger om billedskolernes vilkår og aktiviteter.

Med et øget fokus på billedkunst for børn og unge – senest med oprettelse af projektet Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst – er det vigtigt, at vi har en aktuel dokumentation, som kan bruges til synliggørelse og styrkelse af området, ikke mindst i bestræbelserne for at få billedkunst for børn og unge på den politiske dagsorden.

Vi har i spørgeskemaet valgt at lægge os tæt op at spørgsmålene i tidligere undersøgelser, så vi kan følge udviklingen over tid, og så der er et reelt sammenligningsgrundlag.

Da Kompetencecentret for børn, unge og billedkunst primært er et samarbejdsprojekt, er der ekstra fokus på billedskolernes samarbejdspartnere. Til brug for den arbejdsgruppe i Kompetencecentret, der skal arbejde med kortlægning af billedskolernes samarbejde med folkeskolen, har vi derfor tilføjet et par ekstra spørgsmål vedrørende billedskolernes rolle i forbindelse med folkeskolereformen.

Vi håber meget, I vil bidrage til kortlægningen og dokumentationen ved at udfylde og returnere spørgeskemaet senest d. 20. maj. Besvarelserne vil i bearbejdelsen blive gjort anonyme, og resultatet af undersøgelsen bliver fremlagt i rapportform.

Hent spørgeskemaet her:
https://www.bornkunstogbilleder.dk/wordpress/wp-content/uploads/BILLEDSKOLER-I-DANMARK-spoergeskema-2014.docx

Send også meget gerne programmer og andet materiale med posten.