Ekstraordinær generalforsamling

7. april 2014 kl. 07.08


Ekstraordinær generalforsamling

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:
Mandag 26. maj kl. 15.00 – 16.00 (i forlængelse af billedskoledagen)

Dagsorden:

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Med etablering af det 3-årige projekt ”Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst” indgår mange af BKB’s arbejdsopgaver i Kompetencecentret. Det betyder, at bestyrelsens rolle fremover bliver mere overordnet, og at der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper. Aktuelt har det desuden betydet, at den hidtidige formand, Karen Marie Demuth, pr. 1. januar 2014 er ansat i kompetencecentrets sekretariat, og at Liv Grud Vestbjerg, Kolding Billedskole, er konstitueret formand.

Liv Grud Vestbjerg opstiller til formandsvalget. Christina Papsø Weber, Kunstmuseet Arken og Nirvi Bennich, Den Kreative Skole i Silkeborg opstiller til bestyrelsen. Vi mangler stadig et par stykker, så meld gerne jeres kandidatur – enten inden eller på generalforsamlingen.

Download indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (PDF åbner i nyt vindue)