Huskunstnerordningen

15. juli 2010 kl. 07.48


Huskunstnerordningen

Med Huskunstnerordningen har Statens Kunstråd forbedret skolernes og daginstitutionernes muligheder for at få tilskud til huskunstnere og kunstnerbesøg, der kan fremme børn og unges møde med kunst og give dem et indblik i professionelle kunstneriske processer.

Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den normale undervisning eller i dagtilbuddet. Det kan blandt andet ske gennem workshops, arbejdende værksteder og lignende. Projekterne kan enten tage udgangspunkt i den enkelte kunstart (musik, litteratur, billedkunst, scenekunst) eller basere sig på et tværkunstnerisk samarbejde.

Næste ansøgningsfrist 1.9. 2010
Læs mere på www.kunstraadet.dk