Invitation: AD/BU

15. januar 2011 kl. 10.03


Invitation: AD/BU

Invitation til stiftende generalforsamling AD/BU

Kreativitet og fornemmelse for at verden kan formes – det er to uundværlige evner, hvis mennesker skal være aktive deltagere i demokratiet og kunne forholde sig konstruktivt til en verden i forandring. Derfor er det nødvendigt, at vi lærer vores børn – fra de er små – at forholde sig til arkitektur og design, hvis vi virkelig ønsker, at de som borgere skal have reel mulighed for at være med til at videreudvikle vores fysiske omgivelser.

Læringsprocesser i arkitektur og design træner samtidig børnene i kreativitet og innovativ tænkning – to yderst vigtige kompetencer i et land som Danmark, hvor vores vigtigste råstof er befolkningens viden og kreativitet.

Du inviteres hermed til stiftende generalforsamling for Landsforeningen arkitektur og design for børn og unge (AD/BU).

Torsdag den 20. Januar 2011 kl. 16.00

H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
(Børnekulturens Netværk)

Du bedes venligst via mail – bkn@boernekultur.dk – tilmelde dig den stiftende generalforsamling. Tilmelding senest 17. januar.

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår af forslag til vedtægter.
Hent forslag til vedtægter
.doc-format, 30 kb

Hent invitation
.doc-format, 3.2 MB