Kortlægning af talentskoler

7. august 2015 kl. 12.46


Kortlægning af talentskoler

Første del af modelforsøget om talentundervisning i Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
har først og fremmest haft fokus på at samle talentområdet inden for billedkunstundervisning.
Strategien går således i første omgang ud på at igangsætte en samlende og samarbejdende
proces, der tager afsæt i de aktuelle ønsker, tiltag og faktuelle forhold, der er på området.

Strategien for første del er:

 • at samle området og etablere et talentnetværk, så området kan stå samlet (november 2014)
 • at iværksætte en kortlægning af området for at belyse talentundervisningens aktuelle situation,
  aktiviteter og visioner (november 2014 – marts 2015)
 • at arrangere et talenttræf for unge, hvor både de unge og underviserne mødes i en praktisk
  kunstnerisk sammenhæng, hvor der kan udveksles erfaringer, videndeles, gives inspiration
  og skabes kontakter på tværs af landet (marts 2015)
 • at arrangere en åben talentkonference for interesserede inden for fagområdet som opfølgning
  på talenttræffet (maj 2015)

I anden del af forsøget vil der blive arbejdet med de samme elementer, men her vil der være
særligt fokus på det kulturpolitiske (forløb og planlægning diskuteres på netværksmøde i juni
2015).

Hent ‘Kortlægning af talentskoler’ (PDF åbner i nyt vindue)