Landskonference 2017

28. juni 2017 kl. 08.45


Landskonference 2017

IND I KUNSTEN – UD I BYEN

3. – 5. november 2017
Børn, Kunst og Billeders Landskonference

Børn, Kunst og Billeder inviterer dig
Ind i kunsten – ud i byen

Du er måske i byen nu – måske er du en del af byen, eller er det byen, der er en del af dig? På årets landskonference kan du sætte din pin lige hvor du vil i byens mulighedsrum. Inspireret af konferencens foredrags- og workshopholdere vil vi afsøge forskellige tilgange til og alternative perspektiver på byen. 

Sammen vil deltagere og oplægsholdere skabe en midlertidig ramme for refleksioner over byen som kunstnerisk mulighedsrum. Kan byen være by uden mennesker? Er det offentlige rum en performance? Hvad kan byen som kunstnerisk materiale? Hvilke spor og forbindelser skaber du på din vej… ind i kunsten – ud i byen?

Sted
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65,
5260 Odense S

Pris
Prisen inkluderer konferenceophold, forplejning og konferencematerialer.

Dobbeltværelse 2930 kr. (medl. 2880 kr.)
Enkeltværelse* 3750 kr. (medl. 3700 kr.) – UDSOLGT!
Uden overnatning 2550 kr. (medl. 2500 kr.)
*begrænset antal

Tilmelding
Anvend formularen nederst på siden.
Max 80 deltagere

Konferencen er planlagt i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere.

PROGRAM

Fredag den 3. november

12.30 Ankomst & kaffe
13.00 Velkomst og åbning af konferencen
13.15 Performativ urbanisme- kunst, oplevelse og deltagelse v. Kristine Samson, adjunkt, phd. og byforsker
14.15 Ud i byen og hjem – ind i skærmen og væk – ud i samfundet og hjælp v. Pelle Brage, billedkunstner
15.15 Kaffe
15.45 Fællesarrangement
18.00 Middag
19.30 Generalforsamling i Børn, Kunst og Billeder
21.30 Aftenarrangement

Lørdag den 4. november

08.00 Morgenmad
09.00 Kulturindslag
09.30 Om arkivers råstof og steders hukommelse… v. Elsebeth Jørgensen, billedkunstner
10.30 Pause
11.00 Bureau Detours arbejdsmetoder og projekter i det offentlige rum v. Benny Henningsen, billedkunstner
12.00 Frokost
13.00 Tilfældige fortællinger – topografiske, sociologiske og poetiske undersøgelser af byrummet, v. Mette Kit Jensen, billedkunstner
14.00 Videndelingscafé
15.00 Kaffe & workshops: Deltagerne vil på konferencen få mulighed for at vælge sig ind på én af flere kunstnerledede workshops, der har byen som sit afsæt eller materiale
18.00 Middag
20.00 Aftenarrangement

Søndag den 5. november

08.00 Morgenmad
09.00 Kulturindslag
09.30 Leisure shapes og gadeplaner v. Julie Boserup, billedkunstner
10.30 Pause
10.45 Another Sense of Place v. Jesper Rasmussen, billedkunstner
11.45 Kort opsamling
12.00 Farvel og på gensyn!

Tilmelding til landskonferencen 2017

Deltager

Navn

Institution

Tlf.

Email

Er du medlem af Børn, Kunst og Billeder?
JaNej

Betaler

Navn

Adresse

Postnummer

By

Email

Betalingsform
GirokortElektronisk faktura

Hvis du har valgt elektronisk faktura, så angiv venligst jeres EAN-oplysninger nedenfor

EAN-nr.

Personreference (Hvis du fra Københavns Kommune, så angiv venligst dit bruger-ID på 4 cifre/bogstaver)

Ordre- eller rekvisitionsnummer

Kontostreng (frivilligt)

Værelse

Ønskes dobbeltværelse eller ingen overnatning?

Dobbeltværelse 2.930 kr. (medlemspris 2.880 kr.)Uden overnatning 2.550 kr. (medlemspris 2.500 kr.)

Ønsker at bo sammen med

Har du kommentarer til din tilmelding?