Bog: Midlertidig arkitektur og fysisk planlægning på Roskilde Festival

2. november 2011 kl. 09.11


Bog: Midlertidig arkitektur og fysisk planlægning på Roskilde Festival

Af Jes Vagnby
Forlag: Guldmaj

Arkitekt Jes Vagnby og Roskilde Festival har udgivet bog om strategien bag udviklingen af byen Roskilde Festival.

Byen Roskilde Festival – Danmarks femtestørste by – er lige nu oppe i fulde omdrejninger med musik fra scener og bands og mere end 100.000 indbyggere.

Musik er universel og frisættende. Det samme udgangspunkt er anvendt i planlægningen af byen Roskilde Festival – en universelt appellerende og frisættende by. Den planlægningsmæssige strategi er, at byens indhold og dens fysiske rammer er gensidigt, skabende forudsætninger for hinandens optimale udfoldelse. Der gøres brug af det potentiale som de mange publikummer bidrager med, til at skabe en byudvikling ved involverende processer. Disse involverende processer giver publikum mulighed for at deltage og være medskabere af byens indhold, fysisk, socialt og holdningsmæssigt.

  • Fysisk ved at deltage i etablering og udvikling af rum og installationer
  • Socialt ved at interagere med hinanden i fysiske rammer, der er planlagt til at styrke mødet, samværet og dialogen mellem mennesker.
  • Holdningsmæssigt ved aktivt at indgå i eksempelvis pantindsamling, bosætte sig i specifikke temaområder eller støtte årets humanitære fokus.

Disse er nogle af de fokusområder, der er arbejdet intensivt med i planlægning af Roskilde Festival. Festivalen som by formes og udvikles af publikum, der aktivt indgår i skabende processer – både fysiske og mentale. Processer, som i dag kaldes midlertidig arkitektur.

Se mere på hjemmesiden

www.guldmaj.dk

Har du gode tips til bøger om kunst, arkitektur og design, som du mener andre kan have glæde af at læse, så er du velkommen til at skrive en anmeldelse eller omtale.
Det kunne eksempelvis også være et tip om nye bøger på markedet.
Kontakt os for at få bragt anmeldelsen eller tippet her på hjemmesiden.