Nyt center skal styrke billedkunst for børn og unge

6. februar 2014 kl. 05.44


Nyt center skal styrke billedkunst for børn og unge

Med én stemme: Hele billedkunstens fødekæde er repræsenteret i ledelsen af Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst. ”Vi er venner i billedkunsten og samles for at løfte området på en konstruktiv måde,” siger Karen Marie Demuth, koordinator for det nye center, der nu tager fat på opgaverne.

Billedkunst for børn og unge får for første gang herhjemme sin egen selvstændige platform.
Det sker med etableringen af det nye Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst (KBUB), der samler repræsentanter fra hele billedkunstområdet for at styrke feltet både fagligt og politisk.
Centret skal indsamle og formidle eksisterende viden om billedkunstaktiviteter for børn og unge, og det skal arbejde for at skabe konkrete politiske forbedringer for billedkunstfaget overalt i uddannelserne.
Det nye kompetencecenter, der har 3,3 mio. kr. i ryggen fra det tidligere Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, har nu etableret sig med en 12 personers styregruppe i spidsen. Styregruppen består af repræsentanter fra hele billedkunstens fødekæde, lige fra billedskolerne over folkeskolens billedkunstlærere, til talentudviklingsuddannelserne og de professionelle kunstnere.
Det er første gang, alle aktører i billedkunstfeltet samles og taler med én stemme for at styrke børn- og ungeområdet, og der var da også champagne i plastickrusene, da styregruppen blev etableret:

”Der er virkelig noget at fejre! Det her er starten på noget stort, som vi i fællesskab har arbejdet for gennem mange år. Vi må stadig knibe os i armen over, at det er lykkedes at nå her til,” siger Karen Marie Demuth, koordinator i Kompetencecentret. Hun er tidligere formand for billedskolernes landsforening Børn, Kunst og Billeder, der står bag ideen om det nye center, og som har inviteret centrale billedkunstaktører og -organisationer med ind i centrets ledelse og arbejde.

Politisk løftestang

Kompetencecentret vil bl.a. arbejde for at skabe politiske ændringer, der kan løfte billedkunstområdet op på niveau med andre kunstarters tilbud til børn og unge. Målene er bl.a. at:

  • Sikre billedskolernes eksistensgrundlag

Billedskolerne har i dag intet lovgrundlag og modtager 0 kr. i statstilskud. Modsat landets musikskoler: Alle kommuner har lovpligt til at oprette musikskoler, som desuden er forankret i både Finansloven og i Musikloven.

  • Sikre billedkunstens talentudvikling

Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) lever et usikkert liv på skiftende kommunale og private bidrag, mens Musikalsk Grundkursus (MGK) får årligt statstilskud på ca. 40 mio. kr..

  • Opruste billedkunstfaget i hele uddannelsessystemet

De seneste 10-15 år er billedkunstfaget nedprioriteret i både folkeskole, gymnasieskole og på læreruddannelsen. Faget skal have flere timer, højere status, og underviserne skal opkvalificeres.

Fakta

Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst (KBUB) er et projekt, formuleret af en initiativgruppe i billedskolernes landsforening Børn, Kunst og Billeder, med inddragelse af flere centrale billedkunstaktører.
Det daværende Statens Kunstråds Billedkunstudvalg tildelte sidste år 3,3 mio. kr. til realisering af centret, der har til huse dels på kulturproduktionscentret Godsbanen i Aarhus, dels hos Billedkunstnernes Forbund i København.

Se projektbeskrivelsen for centret i ansøgningen til Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

Centret ledes af en 12 personer stor styregruppe med repræsentanter fra hele billedkunstområdet.

Se oversigt over styregruppens medlemmer.

Kontaktpersoner

Koordinator og konsulent, KBUB: Karen Marie Demuth: info@bornkunstogbilleder.dk / tlf. 61 99 90 82
Formand, KBUBs styregruppe: Eva Ring, leder af Københavns Kommunes Billedskole i Tvillingehallerne:
evring@billedskolen.kk.dk / tlf. 33 66 46 40, mobil 26 18 42 46.