Nyt fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

1. september 2014 kl. 11.51


Nyt fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

I løbet af forår og sommer er sekretariatet for det nye kompetencecenter for børn, unge og billedkunst blevet etableret. Arbejdet tager form om retning, og vi er glade for den store interesse, imødekommenhed og samarbejdsvilje, centeret møder.

Kompetencecenteret viderefører en lang række af Børn, Kunst og Billeders aktiviteter, og medlemmerne kan se frem til en styrket og fokuseret indsats for arbejdet med børn, unge og billedkunst. Kompetencecenterets fokus er at søge indflydelse, styrke den politiske opbakning og bane vejen for bedre rammebetingelser for billedarbejdet for og med børn og unge.

To modelprojekter:
Billedskoler og folkeskoler – og Talentudvikling

To nye indsatser, som sættes i søen i efteråret, er to modelprojekter, der sætter spot på gode samarbejder mellem Billedskoler og folkeskoler og på Talentudviklingsområdet.

Undervisningsministeriet har støttet projektet om samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler, hvilket blandt andet betyder, at der kan ansættes en projektkoordinator. I projektet undersøges og dokumenteres eksempler på gode samarbejds- og organiseringsformer, og et mål er at pege på gode modeller, idéer og koncepter for samarbejde på tværs mellem de to skoler. Et andet mål er at skabe en fælles forståelse og klæde både billedskoler og folkeskoler på til et givtigt og berigende samarbejde.

Stærke kræfter fra Talentområdet på tværs i landet har sat sig sammen for i fællesskab at samle og udvikle talentarbejdet med børn og unge. Der sigtes blandt andet mod at skabe en større sammenhæng i hele fødekæden fra billedskoler over talentundervisning til akademi. En talentudviklingsdag i november samt en talenttræf og en talentkonference i foråret er allerede i støbeskeen, og målet et at indsamle, få og give inspiration til talentarbejdet fra og til de mange aktører på området – ikke mindst de unge talenter selv.

Ny konsulent i øst

Fra den 1. august er Signe Sindberg ansat som konsulent og koordinator i øst, og hun udgør, sammen med Karen Marie Demuth i vest, sekretariatet for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Signe kommer fra et job som kulturkonsulent i Gentofte Kommune og bringer stor erfaring med kulturpolitk, med udvikling af kulturstrategier- og aftaler og med projektledelse på kulturområdet med ind i kompetencecenteret. Signe er cand. mag. i litteraturhistorie, æstetik og kultur fra Aarhus Universitet.

Fotoet viser Styregruppen for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst mødtes den 25. august i København. Fra venstre: Hanne Algot, Birgit Petersen, Anne Line Svelle, Stine Ofelia Kildevang, Annemette Axelsen, Signe Sindberg, Lykke Andersen, Eva Ring, Marie Louise Exner, Karen Marie Demuth, Liv Grud Vestbjerg og Lars Bent Petersen (Jannik Broz og Miriam Katz var ikke til stede).