Urban Spaces 3

4. juli 2014 kl. 08.26


Urban Spaces 3

International konference om børn og arkitektur.
Arkitektskolen Aarhus
14. – 16. september 2014

I forlængelse af et nordisk netværkssamarbejde om Urban Spaces inviteres til international konference i Aarhus (DK).

Tema: Børn, by og rum – undervisning og inddragelse.

Formål

Med konferencen Urban Spaces 3 ønsker arrangørerne at skabe et nordisk og internationalt mødested for institutioner og personer, der arbejder med børn, unge og arkitektur. På konferencen samler og udveksler vi erfaringer med formidling og undervisning i arkitektur til børn og unge. Formålet er at udvikle området yderligere med teoretiske såvel som praktiske synsvinkler.

Tema

Konferencens tema, Børn, By og Rum – Undervisning og Inddragelse, er ramme om præsentation af nordiske og internationale metoder og erfaringer fra arkitekturprojekter med børn og unge.

Læs nærmere

Du finder yderligere information om konferencen, workshops, tilmelding osv. på Børnekulturhuset i Aarhus’ hjemmeside:

www.boernekulturaarhus.dk