Formål

Foreningens formål er

• at øge forståelsen for børns arbejde med kunstneriske udtryksformer
• at støtte, inspirere og igangsætte medlemmer og andre i arbejdet med børn og kunst, i, udenfor og på tværs af institutioner, organisationer og fagområder
• at indsamle og formidle erfaringer fra arbejdet med børn, kunst og billeder
• at rådgive og koordinere initiativer, bl.a. i forbindelse med billedskoler og musiske skoler
• at medvirke til synliggørelse af børns kultur

Økonomi

Landsforeningens arbejde er hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft i bestyrelsen suppleret med medlemmers og andres medvirken. Økonomisk drives foreningen af medlemskontingenter suppleret med støtte til enkelte projekter.

Med et stadigt stigende antal omfangsrige arbejdsopgaver arbejdes der på at etablere en sekretariatsfunktion med lønnet arbejdskraft.

Børn, Kunst og Billeder har i årenes løb fået støtte til særlige projekter fra Kulturens Børn, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet (År 2000 Fonden), Nordisk Ministerråd, Det danske Kulturinstitut, Center for Kulturudveksling med Udviklingslandene (CKU), Danida, Amatør Kunst og Kultur Samrådet (AKKS) samt fra amter, kommuner og sponsorer til lokale projekter.

I 2002 modtog Børn, Kunst og Billeder Carl Scharnberg-prisen, hvilket har muliggjort etableringen af landsforeningens hjemmeside.

Se vores vedtægter

Siden er senest opdateret d. 13. februar 2010 kl. 09.07