Årtusindeprojekt

I efteråret 1999 og begyndelsen af år 2000 afvikledes et tværkommunalt forsøgsprojekt i samarbejde med Skole-Kirke-Samarbejdet og en lang række institutioner i tre kommuner.
Broen og Årtusindskiftet var tema i børnekulturprojektet, der bl.a. skulle sætte fokus på ord og billeder i et samarbejde mellem børn, kunstnere, foreninger og institutioner.

Det nye årtusinde gav anledning til status, værdiovervejelser og erkendelser. Hvad kan vi viderebringe fra vores årtusinde til det næste, og hvordan kan der bygges bro mellem tradition og fornyelse, mellem generationer, kunstarter, kulturer og institutioner. Et andet fokuspunkt i projektet var en afsøgning af nye rum for børnekulturen og nye måder at præsentere børns kulturprodukter på.
Børn, Kunst og Billeder har stået for ideudvikling, dokumentation og videreformidling af projektets erfaringer. Som dokumentation af projektet blev der produceret en dias-performance, som vises rundt i landet.

Læs nærmere om dias-performance.

Siden er senest opdateret d. 13. februar 2010 kl. 09.36