Børnekulturhuse

Børnekulturhuse i Norden

Styringsgruppen for nordisk børne- og ungdomskultur bevilgede i 2001 250.000 kr til en kortlægning af de nordiske børnekulturhuse.
Projektet skal være med til at skabe netværk mellem husene og fungere som afsæt for et internationalt samarbejde.

Konference om børnekulturhuse i Norden

Som led i det nordiske projekt om børnekulturhusene holdt Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder i oktober 2002 konferencen ‘Børnekulturhuse i Norden’.
På konferencen præsenteredes forskellige nordiske børnekulturhusmodeller, idegrundlag ligesom deltagerne blev givet eksempler på den praktiske dagligdag med børnene.
Konferencen fik støtte fra Børnekulturhuset i Århus, Århus Amt og Nordisk Ministerråd.

Besøg to af de børnekulturhuse, som blev præsenteret på konferencen:

Barnas Hus i Bergen, Norge
Kultur Nacka i Sverige

Rapporten ‘Børnekulturhuse i Norden – Rum til børn’ udkom i marts 2003 og kan bestilles hos Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder.

Siden er senest opdateret d. 13. februar 2010 kl. 09.10