Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde, der arbejder på at skabe gode muligheder og rammer for arbejdet med børn, unge og billedkunst. Kompetencecenteret er organiseret med et sekretariat samt en styregruppe bestående af organisationer, institutioner og foreninger med billedkunsten som omdrejningspunkt. I styregruppen er repræsenteret: billedskoleområdet, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, folkeskoleområdet, talentudviklingsområdet, professionelle billedkunstnere, museumsformidlere, kunstakademierne samt skoletjenesteområdet.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst bygger på Landsforeningen Børn, Kunst og Billeders (BKB) virke, og en lang række af foreningens tilbagevendende aktiviteter videreføres i den treårige projektperiode. Hertil kommer to modelforsøg med fokus på gode organiserings- og samarbejdsformer under overskrifterne Billedskoler og Folkeskoler samt talentudvikling. Det tredje område omkring kvalitative standarder i billedskoler og talentudvikling indskrives i de to øvrige modelforsøg og i kompetencecenterets øvrige arbejde.

Væsentlige opgaver for kompetencecenteret er understøttelse af netværk, kortlægning og dokumentation af eksisterende tiltag og samarbejder samt at gøre denne viden bredt tilgængelig for alle interesserede. Alt sammen med det formål at skabe øget opmærksomhed og synlighed, stå stærkt som en enhed, der binder området sammen og har fakta og behov på plads. Det er der alt sammen brug for i arbejdet for at skabe øget politisk opbakning til en bred indsats for styrke fødekæden for børn, unge og billedkunst.

Kompetencecenteret skal:

  • fungere som et landsdækkende kompetence- og videncenter med tæt kontakt til samarbejdspartnere og aktører inden for billedkunstområdet
  • arbejde på en national ordning for billedkunst for børn og unge
  • arbejde med at skabe sammenhæng og binde fødekæden sammen
  • tale med en stemme på det overordnede mål: Børn og unge skal møde billedkunst og billedkunstnere
  • arbejde med professionalisering, kvalitetsudvikling og udvikling af metoder, billedkunstfagligt og formidlingsfagligt, administrativt og organisatorisk

Overskrifterne for kompetencecenteret er:
Netværk – Videndeling, konferencer m.m. – Den visuelle fødekæde – Konsulentopgaver – Formidling

Læs mere om Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

http://www.kbub.dk/

Ansøgning til Statens Kunstråd (PDF åbner nyt vindue)

Medlemmer af styregruppen

Medlemmer af Advisory Board

Sekretariat

Siden er senest opdateret d. 1. oktober 2015 kl. 09.54