Modelforsøg

Børn, Kunst og Billeder tog i 1994 initiativ til at afprøve en ny billedskole-struktur: En “storbymodel”, der omfatter og sammenknytter flere typer institutioner og forskellige lokalområders billedskoler.
Ideen i modellen er, at den enkelte billedskole kan tilpasses lokale forhold, udnytte lokale ressourcer, placeres der, hvor børnene har deres daglige gang og ikke mindst integreres i et større koordinerings- og ressourceorgan/ paraplyorganisation.

Modelkommuneforsøg i Århus

Århus kommune er blevet udvalgt som modelkommune med projektet ”Søge spor – sætte spor”, der skal sætte fokus på formidling af arkitektur som kunstart til børn.Børnekulturhuset i Århus skal i samarbejde med Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder i de næste to år afprøve forskellige modeller og udvikle projekter om børn og arkitektur. På bloggen www.sporiaarhus.dk kan man følge med i projektet, hvis første del ”Bydetektiverne” blev gennemført i efteråret.

Børn fortæller historie

www.boernfortaellerlokalhistorie.dk

Siden er senest opdateret d. 16. oktober 2011 kl. 16.28