Modelforsøg: Børn fortæller lokalhistorie i en ny stor kommune

2006: Tværkommunalt og tværkunstnerisk udvekslings- og udviklingsprojekt.

Historisk Rollespil på Kalø Slotsruin, Teateromvisninger på Rosenholm Slot, fortælling og skriveværksted på Fregatten Jylland, Landart i Pindstrup, Animerede Kalkmalerier på tværs af kommunerne.
Rapport: Børn fortæller lokalhistorie 2007

Læs nærmere

www.boernfortaellerlokalhistorie.dk

Siden er senest opdateret d. 2. november 2011 kl. 09.03