Museumsprojekt

Siden Landsforeningens etablering i 1990 har der været tæt kontakt til kunstformidlerne på museerne. Derfor nedsattes i 1997 en gruppe, der skulle igangsætte et landsdækkende samarbejds- og forsøgsprojekt mellem kunstformidlere og billedskoler.

Fælles for de to områder er, at der efterspørges kvalitet samt viden om og indsigt i hinandens arbejdsområder, mål og metoder.
Målet med projektet er derfor at udvikle mål, metoder og samarbejdsformer indenfor kunstformidling, at opkvalificere kunstformidlingen og billedskoleundervisningen, at samle, udvikle og fremstille materialer til kunstformidling. Og ikke mindst at synliggøre og understøtte børns møde med kunst og kunstnere samt kunstformidlingen i det hele taget i Danmark.

Forarbejdet og udgivelse af debathæfte (udsolgt) blev støttet af Kulturens Børn, men projektets anden del ophørte ved nedlæggelsen af dette udvalg.

Siden er senest opdateret d. 10. januar 2010 kl. 11.29